Historie plemene CAIRN TERRIER

Převzato ze stránek Klubu chovatelů málopočetných plemen http://www.kchmpp.cz/

Je pozoruhodné, ale svým způsobem i zákonité, že jako kulturní plemeno nejpozději uznaný nízkonohý teriér, známý dnes jako cairn teriér, je vzhledově nejbližší (zejména pokud není patřičně upraven) společnému předkovi všech čtyř současných ze Skotska pocházejících plemen teriérů. Je tomu tak proto, že s jeho organizovaným chovem se začalo pozdě, byť jistý čistokrevný chov spontánně vznikajícího plemene existoval bezpochyby už mnohem dříve. Proto se dnešní cairn teriér podobá za určitých okolností svému předku, který je též předkem skotského teriéra, skye teriéra a west highland white teriéra víc, než jeho nejbližší příbuzní. Cairn teriér vznikl ze „zbytků“ onoho společného základu, z něhož vzešla i další s ním spřízněná plemena.

Za příznačná, pokud jde o příbuznost čtyř plemen teriérů ze Skotska, lze považovat slova D.J.Thompsona-Greye (řečeného Whinstone z Dundee), jenž uvedl ve své knize Dogs of Scotland (Sotští psi) z roku 1891: „Teriér, který je dnes znám jako skotský teriér, je hrubosrstý teriér ze Skotské vysočiny neboli cairn teriér, který na ostrově Skye je znám jako čistokrevný skye teriér.“ Co k tomu dodat? Že to asi vystihovalo tehdejší stav věci.
Jméno cairn teriér je odvozeno od slova „cairn“, které znamená kámen, hromedu kamení, či z kamení navršenou mohylu, označující místo posledního odpočinku zemřelého. Předkové cairn teriéra byli používáni kromě jiného jako lovečtí psi při lovu kunovitých a jiných menších šelem, zalézajících do děr mezi kameny navršených mohyl. Označení cairn teriér se používalo již v 16.stol, ale pouze ve smyslu obecném, ne jako označení psa určité plemenné příslušnosti. Šlo zkrátka o běžné, pracovně obvyklým způsobem používané nízkonohé teriéry, kteří navíc nalézají uplatnění při hubení hlodavců a hlídaní objektů. Psi, které můžeme pokládat za předky dnešního cairn teriéra, se vyskytovali hojně na statcích a usedlostech na západním pobřeží Skotska a na ostrovech k němu přiléhajících, Mull Harris, ale také Skye aj. Proto má cairn teriér vývojově nejblíže ke skye teriérovi. Nikoli nadarmo býval kdysi nazývám krátkosrstým skye teriérem. Velmi blízce spřízněn je i s west highland white teriérem.


his03his01         his04

Podle údajů J. Robertsona z roku 1935 se vyskytovaly v chovech teriérů ze západního Skotska a sousedních ostrovů vrhy, v nichž byla štěňata světle krémově a někdy téměř bíle zbarvená, spolu se štěňaty zbarvenými mnohem tmavěji. Světle zbarvená štěňata je možné považovat za předky west highland white teriéra, tmavá můžeme chápat jako předky cairn teriéra. Světle zbarvená štěňata bývala původně z dalšího chovu vyřazována, teprve později vznikla myšlenka vytvořit z nich samostatné plemeno s bílou srstí, jenž umožní snažší rozeznatelnost psa za horší či špatné viditelnosti. Plukovník D. Malcolm z Poltallochu tak začal se šlechtěním west highland white teriéra. Svého času se tedy ve vrzích teriérů se zkrácenými končetinami, původních na západě skotské vysočiny a na ostrovech při pobřeží, objevovala jednak štěňata pozdějších west highland white teriérů, jednak štěňata pozdějších cairn teriérů.

První chovatelkou, která své pracovní teriéry uvedla na výstavu, byla A. Campbellová z Ardrishaigu u Loch Fyne. Stalo se tak roku 1909, a to na Cruftově výstavě. Chovatelka přihlásila tři psy – Dhorana Bhana, Roy Mohra a Cuilean Bhana. Psi byli zařazeni do jedné třídy a byli uvedeni jako „krátkosrstí skye teriéři“ (Short-haired Skye Teriers). I když to byl v té době teriér ryze pracovní, získal si jako „nové plemeno“ velmi rychle množství obdivovatelů. To dokládá skutečnost, že už v roce 1914 bylo na Cruftově výstavě předvedeno více než 60 psů a fen. Campbellové se zabývali chovem předků cairn teriéra už od roku 1875.
Pojmenování „nového“ plemene s dlouhou minulostí se ukázalo být určitým problémem. Dříve nebyli tito teriéři pokládáni za žádnou zvláštní formu a neměli tudíž ani žádné zvláštní jméno. Jistě i proto se v roce 1909 navržený název Cairn Terrier poměrně rychle uchytil. Jako svébytné plemeno uznal cairn teriéra Anglický Kennel Club roku 1912. Jestliže snad zpočátku nezískával cairn teriér obdiv svým vzhledem, získával si příznivce zcela určitě svými povahovými vlastnostmi, ale též svojí odolností vůči nepřízni počasí a nevelkými nároky na údržbu srsti. Vzhled plemene, jako ho známe dnes, je ovlivěn úpravou srsti, jež musí být dělána s citem.
his02 his05


Okomentovat

  © Blogger template Shush by Ourblogtemplates.com 2009

Back to TOP